Anh viết khúc ca gửi gió, kể câu chuyện tình yêu.. - Việt Phượng Selica